Nieuws

02-10-2018

Update onderzoek schildklierhormoon:

Zoals in eerdere updates aangegeven, hebben wij contact gezocht met Nutrilab B.V. Nutrilab is een gespecialiseerd laboratorium gericht op voedselveiligheid, waarbij uitsluitend gewerkt wordt volgens wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde methodieken.
We hebben dit onafhankelijke laboratorium gevraagd een studie te starten naar het bepalen van het schildklierhormoon, oftewel Thyroxine-gehalte, in onze Smuldierproducten.

Voor de analyses bij Nutrilab hebben wij 25 monsters opgestuurd, waarbij het totaal-Thyroxine gehalte is gemeten met de gevalideerde LC MSMS methode. Ook een contramonster uit dezelfde charge als het monster dat het universiteitslaboratorium Utrecht voor Radar heeft geanalyseerd, is door Nutrilab onderzocht.

Alle geanalyseerde Smuldierproducten bleken een totaal-Thyroxine te hebben dat lager was dan de detectiegrens van 50 µg/kg oftewel 0,05 µg/g. Ook het contramonster uit dezelfde charge als het monster in de Radar uitzending had een lager gehalte dan de detectiegrens. Deze waarde is daarmee aanzienlijk lager dan de door Radar gepresenteerde 3,1 µg/g thyroxine en ook substantieel lager dan de maximale hoeveelheid thyroxine van 0.75 µg/g thyroxine, die in de uitzending als maximale dosering bij honden met een te traag werkende schildklier verantwoord werd geacht. Zie hieronder de uitslag van de analyse door Nutrilab.

Hoewel wij nooit getwijfeld hebben aan de kwaliteit van onze Smuldier producten, zijn wij vanzelfsprekend blij u te kunnen melden dat uit de gevalideerde analyses blijkt dat geen van de Smuldier artikelen een te hoge waarde van het schildklierhormoon bevat. Als producent van Smuldier blijven wij ons inzetten om uw hond te voorzien van goede en gezonde voeding.

We hebben Radar gevraagd de door hen gepresenteerde te hoge waarde van het schildklierhormoon in Smuldier Vlees Compleet te rectificeren. We zijn nog in afwachting van een reactie daarop.

Uitslag Nutrilab:

.

Image

27-09-2018

Update onderzoek schildklierhormoon:

In onze vorige update gaven wij al aan dat wij meerdere monsters hebben aangeboden voor de bepaling van het schildklierhormoongehalte aan een onafhankelijk onderzoekslaboratorium.
Dit laboratorium, Nutrilab in Giessen, heeft onderstaande verklaring opgesteld betreffende de voortgang van hun onderzoek.

Zodra Nutrilab de studie heeft afgerond en wij de uitkomsten hebben gekregen, zullen wij na evaluatie van deze uitkomsten u verder berichten.
.

Image

10-09-2018

Update onderzoek schildklierhormoon:

Zoals wij in onze reactie van vorige week dinsdag al hebben aangegeven, zijn er meerdere monsters Smuldier Vlees compleet aangeboden aan een onafhankelijk onderzoekslaboratorium voor de bepaling van het schildklierhormoon-gehalte.

Gezien de complexiteit van de bepaling en het belang van de betrouwbaarheid van de uitkomsten, kunnen wij u op dit moment nog geen resultaten met u delen.

Wij hopen op uw begrip voor onze zorgvuldige aanpak.
Zodra wij meer informatie met u kunnen delen, zullen we dit vanaf deze plek doen.

04-09-2018

Reactie naar aanleiding van de Radar uitzending:

In de uitzending van Radar op 3 september 2018 werd de mogelijke aanwezigheid van schildklierhormonen in rauwe diervoeding besproken. In het programma werd gesteld dat dit hormoon de oorzaak zou zijn van ziekteverschijnselen bij de hond van een mevrouw die zich bij Radar had gemeld.
Naar aanleiding van deze melding zijn zes producten door de Universiteit van Utrecht onderzocht op de aanwezigheid van dit schildklierhormoon.
Ook Smuldier Vlees compleet is daarbij onderzocht. Het onderzochte product bevatte 3,1 microgram schildklierhormoon per gram diervoeding. Van de andere onderzochte producten varieerde het aandeel gevonden schildklierhormoon tussen de 0,1 microgram en 13,8 microgram per gram voeding.

Als producent van Smuldier vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de gezondheid van honden. Niet voor niets worden de positieve eigenschappen van rauwe diervoeding voor de gezondheid van honden door veel dierenartsen en hondenbezitters onderschreven. Wij leggen ons daarom hoge eisen op als het gaat om voedselveiligheid.
De wet- en regelgeving rondom de productie van diervoeding is hiervoor uitgangspunt. De verwerking van schildklierweefsel is volgens deze wetgeving toegestaan en tijdens de uitzendingwerd gesteld dat er rondom het gebruik van schildklieren dan ook duidelijker wetgeving nodig zou zijn. Als diervoedingsproducent ondersteunen wij dit van harte.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid rondom de aanwezigheid van het schildklierhormoon en de effecten op de gezondheid van hond:

 • Wat is de relatie tussen de aanwezigheid van het schildklierhormoon en in welke mate is dit van invloed is op de gezondheid van honden.
  Welke waarden zijn veilig en wanneer spreken we van een onder- of bovenwaarde?
 • Wat is de bron van de aanwezigheid van het schildklierhormoon?
  Is de aanwezigheid van schildklierweefsel de enige oorzaak?
  Dit hormoon wordt bijv. ook in bloed gevonden en kan daarmee ook een mogelijke oorzaak zijn.
 • Welke maatregelen gaan er echt voor zorgen dat rauwe diervoeding de gezondheid van een hond blijft stimuleren op basis van controleerbare normen?

Om meer duidelijkheid te krijgen en de Radar test te kunnen beoordelen, hebben we verschillende Smuldier producten voor laboratoriumonderzoek aangeboden
om deze te laten testenop de aanwezigheid van het schildklierhormoon. Op basis van de uitslagen zullen we indien nodig verdere actie ondernemen.

Om ieder risico te vermijden hebben wij, ongeacht of de schildklier al dan niet de oorzaak is van het hogere hormoongehalte, besloten er voor te zorgen dat er per direct geen schildklierweefsel in onze producten terecht kan komen middels afspraken met onze leveranciers.
Tevens zullen wij de mogelijke aanwezigheid van het schildklierhormoon zelf blijven monitoren.

25-08-2017

Bakjes Smuldier 400 gram

Af en toe krijgen we een reactie van een consument over een beschadigd plastic bakje van onze Smuldier 400 gram verpakking, waarbij er een los stukje plastic in de verpakking zit.
Dat is vanzelfsprekend heel vervelend omdat het in het eten van uw huisdier terecht kan komen.
Er wordt meestal verondersteld dat er bij ons tijdens de productie iets fout is gegaan waardoor deze bakjes zijn beschadigd.

Het is echter vrijwel uitgesloten dat dit tijdens het productieproces gebeurt en dat willen wij u graag uitleggen:

 • De verwerking van onze grondstoffen is geheel separaat van de verpakkingsafdeling. In de productieruimte van de grondstoffen bevinden zich geen plastic bakjes.
 • Het inpakken gebeurt in een geconditioneerde verpakkingsruimte bij een temperatuur van tussen de 10 en 12 graden. Bij deze temperatuur zijn de plastic bakjes buigzaam en is het, zonder het gebruik van extreme krachten niet mogelijk de bakjes te laten scheuren of er stukjes van af te breken.
 • Na het afvullen van de bakjes worden deze direct in folie verpakt, zodat er niets meer in de verpakking kan komen. Daarna worden de bakjes volautomatisch verpakt in een omdoos.
  Vervolgens gaan de verpakte bakjes door een shockvriezer en worden deze gepalletiseerd.

In bevroren toestand is het plastic van de bakjes kwetsbaarder dan bij hogere temperaturen.
Tijdens het transport van bijvoorbeeld distributiecentrum naar supermarkt, tijdens het vullen van de vriezer in de supermarkt en bijvoorbeeld tijdens transport van de supermarkt naar de consument is het mogelijk dat er incidenteel een omdoos of een bakje op een harde ondergrond valt.

Het is dan mogelijk dat het plastic bakje beschadigt en er een stukje afbreekt.
Dit kan echter nooit in het diepgevroren product terecht komen, maar zal altijd zichtbaar op het product liggen. Indien u het product in de gesloten verpakking ontdooit en dan bijvoorbeeld leegmaakt in de voerbak van uw huisdier is de kans aanwezig dat het stukje plastic in het voer terecht komt.

Ons advies is om bij het openen van de verpakking te kijken of het plastic bakje niet is beschadigd en als dat toch het geval is, te controleren of er geen los stukje plastic op het product zit.

Ik hoop een ieder hier uitleg te hebben kunnen geven en u te verzekeren dat wij zowel uw hond of kat,zijn of haar gezondheid het allerbelangrijkste vinden.

Hans Aartsen

Directie
Mulder diervoeding

11-05-2017

Foutieve informatie Smuldier

Beste Klant,

Wij hebben vernomen dat er een foutieve berichtgeving circuleert omtrent Smuldier.
In dit bericht word er aangegeven dat er zout verwerkt word in Smuldier.
Graag willen we u informeren dat dit absoluut niet het geval is.
Smuldier bestaat uit puur vlees/orgaanvlees. Wij verwerken GEEN zout in onze producten.